Asset Publisher

Obrázek

Již rok v České republice zabezpečujeme oběh hotovosti pod značkou Brink´s.

Brink´s Cash Solutions (CZ) a.s.

20 Apr 2021

Jsme Brink´s Již rok v České republice zabezpečujeme oběh hotovosti pod značkou Brink´s. Rok, který prověřil naše fungování beze zbytku. Rok, kdy zdraví a bezpečnost přestalo být samozřejmostí. Rok, kdy oběživo překročilo hranici 700 mld. Kč . Rok, kdy jsme do provozu zavedli principy lean managementu. Rok, kdy jsme investovali do vnitřních systémů a začali obnovu vozového parku. Rok, kdy jsme uvedli na trh Brink´s complete a ATM as a service. Rok, kdy z top 6 bank obsluhujeme 5 nejmodernějších ve 100%. Děkuji všem kolegyním a kolegům, prozíravým zákazníkům, České národní bance a ostatním spolupracovníkům, díky Vám všem jsme jedničkou na českém trhu. Jsme Brink´s a jsme na to hrdí!

More from our insights library:

Informace o pachateli trestného činu z roku 2007

Společnost Brinks byla kontaktována v souvislosti s informacemi o pachateli trestného činu z roku 2007

Read More

Zdravotnictví? Také pracuje s hotovostí!

Jedním z prvních zákazníků naší firmy v oblasti zabezpečené přepravy a zpracování hotovosti byla a stále je jedna z velkých fakultních nemocnic.

Read More

The Right Cash Security for Your Government Organization

Despite the growing popularity of mobile payments, cash is still being heavily used by consumers across the country. With this, many people are still using cash to pay for government fees such as taxes, parking tickets, court fees, and more. This use of cash creates a need to effectively manage cash intake for efficient daily operations in government facilities.

Read More