Agregátor obsahu

Jak ve vaší státní organizaci správně zabezpečit hotovost

Zaměstnanec Brink's

20 Dub 2020

Jak ve vaší vládní organizaci správně zabezpečit hotovost
Navzdory rostoucí popularitě mobilních plateb používá stále ještě spousta spotřebitelů po celé zemi hotovost. Řada lidí hotovost stále ještě používá na úhradu poplatků, jako jsou daně, pokuty za parkování, soudní výlohy a další. Při takovém užívání hotovosti je nutné spravovat její příjem účinně a zajistit tak ve státních zařízeních efektivní každodenní provoz.

Ochrana osobních údajů a hotovosti
Státní organizace často požadují několik úrovní ochrany osobních údajů a eliminaci jakékoli možnosti ztráty či chybného zacházení s hotovostí. Zmíněné úrovně zabezpečení většinou začínají u fyzického vstupu a zahrnují další ochranná opatření v celé budově.

Prostřednictvím outsourcování poskytovatele správy hotovosti, jako je Brink’s, mohou do svých operací státní organizace začlenit silnější prvek zabezpečení. Dále je zásadní spolupracovat s důvěryhodným poskytovatelem, jehož personál je řádně vyškolený, protože tak bude veškerá hotovost a cennosti chráněny dle nejvyšších bezpečnostních standardů. 

Z tohoto důvodu by měl poskytovatel správy hotovosti nabízet následující bezpečnostní prvky a zajistit tak vaší organizaci nejvyšší možnou míru ochrany.

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY ŠKOLENÍ PERSONÁLU VAŠÍM POSKYTOVATELEM SPRÁVY
HOTOVOSTI
Jelikož je práce pro stát ze své povahy velmi citlivá a důvěrná, je nutné, aby byl veškerý personál, který manipuluje s cennostmi, řádně vyškolen. Školení posádek společnosti Brink’s obsahuje následující prvky: 

Střelné zbraně
Řízení jako prostředek obrany
Zabezpečení
Bezpečnost
Zákaznické služby
Školení vašeho personálu pro správu hotovosti by mu mělo umožnit bezpečně přepravovat hotovost a cennosti, splnit a překonat standardy odvětví a dodržet všechny příslušné předpisy.

PROVĚRKA ZAMĚSTNANCE + ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA    
Kromě kompletního zaškolení by měl personál správy hotovosti státní organizace projít i důkladnou prověrkou. Z tohoto důvodu musí poskytovatel správy hotovosti provést prověrku minulosti zaměstnance a testy na drogy.

Veškeré prověrky a testy na drogy by měla provést důvěryhodná třetí strana. Zaměstnancům může být také uložena povinnost podstoupit zdravotní prohlídku, a pokud to umožňuje zákon, vyšetření polygrafem. Díky těmto testům se mohou poskytovatelé správy hotovosti ujistit, že se na tuto práci jejich zaměstnanci skutečně hodí. Pokud uchazeč některým z těchto testů neprojde, automaticky tak není způsobilý danou práci vykonávat.

IDENTIFIKACE UNIKÁTNÍM ODZNAKEM     

Pro státní organizace je zásadní naprosto přesně a v kteroukoli dobu vědět, kdo se nachází v jejich prostorách. Toto bezpečnostní opatření se týká i přítomnosti posádek Brink’s. Všichni zaměstnanci Brink's v rámci dodatečných bezpečnostních opatření nosí stejný zvláštní identifikační odznak, který je po dobu výkonu práce stále viditelný. Na odznaku je fotografie člena posádky a pro snadnou identifikaci jej nosí na uniformě.

Z důvodu zajištění správnosti odznaků jsou identifikační karty vyráběny centrálně na jednom místě. Eliminovat potenciální chybu pomáhá i omezené množství zaměstnanců, kteří jsou identifikační karty oprávněni vyrábět.

Zajistěte své organizaci nejvyšší možnou míru zabezpečení
Současné průzkumy nasvědčují tomu, že využívání hotovosti ve státních organizacích se nezmění. Organizace zodpovědné za výběr pokut, složenek a poplatků by vzhledem k tomu měly být připravené příjem hotovosti spravovat za využití správných bezpečnostních opatření. Při výběru správného poskytovatele správy hotovosti s těmi nejvyššími bezpečnostními požadavky na personál můžete zůstat klidní, jelikož jsou hotovost a cennosti ve vaší organizaci dobře chráněny.

Svěřte management své hotovosti Brink’s 
Brink’s toto odvětví formuje zcela bezkonkurenčními zkušenostmi a inovacemi v oblasti managementu hotovosti už 160 let. V Brink’s věci vnímáme v souvislostech a poskytujeme komplexní řešení včetně hardwaru, softwaru a služeb, které vás dostanou na špičku. Pro více informací o technologii, službách a řešeních Brink’s pro váš podnik nás navštivte na Facebooku, Twitteru, LinkedInu nebo YouTube.

Since the nature of government work can be highly sensitive and confidential, it is imperative that all personnel handing valuables are properly trained.

Více z knihovny našich postřehů:

Informace o pachateli trestného činu z roku 2007

Společnost Brinks byla kontaktována v souvislosti s informacemi o pachateli trestného činu z roku 2007

Zobrazit více...

Zdravotnictví? Také pracuje s hotovostí!

Jedním z prvních zákazníků naší firmy v oblasti zabezpečené přepravy a zpracování hotovosti byla a stále je jedna z velkých fakultních nemocnic. Těší nás, že díky skvělým referencím nezůstala sama.

Zobrazit více...

Správa hotovosti při univerzitních akcích

Počty univerzitních studentů se všude pohybují od 1 000 do 50 000 a výše, takže není divu, že kampusy vysokých škol jsou pro výjimečné akce prostory číslo jedna.

Zobrazit více...