ATM Services Industry

Drobečková navigace

Brink's Complete ATM

Postaráme se o vše, včetně odpovědnosti za hotovost v bankomatu, instalace, monitoringu sítě, správy poskytovatelů, prognóz hotovosti a reportů.

BRINKS COMPLETE ATM: ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kompletní služby pro bankomaty

Brink's může těžit ze zkušeností s bankomaty na provozně i mimo ni a poskytnout tak plně outsourcované řešení, které vám umožní na vysoce konkurenčním trhu uspět.

Agregátor obsahu

Monitoring bankomatů

Brink's nabízí kompletní centralizované řešení monitoringu bankomatů včetně komplexní správy SLA. Monitorovací řešení Brink's našim zákazníkům umožňuje mít kdykoli aktuální přehled o fungování sítě. Síť můžete outsourcovat, a přesto o ní neztratit přehled.

Správa majetku

Svěřte Brink's kompletní správu životního cyklu bankomatů: nákup, opatření značkou, instalace, přemisťování/přidávání/změny a zajištění souladu s předpisy.

Prognózy hotovosti

Pokročilé prognózy hotovosti Brink's jsou navrženy tak, aby maximalizovaly dostupnost hotovosti a zároveň minimalizovaly zbytkovou hotovost a s ní spojené náklady.

Obsluha bankomatů

Centralizujte veškeré požadavky na služby v terénu včetně servisních zásahů FLM a SLM a přepravy hotovosti. Brink's uzavře a spravuje smlouvy a plnění SLA se všemi dodavateli.