Insights Home

Drobečková navigace

Z trezoru Brink's

Nabízíme vám nové poznatky z oblasti provozní efektivity, vývojových trendů a z oboru obecně, které můžete doopravdy využít.

Agregátor obsahu

Novinky

Post na blog

Nové zakázky znamenají nové pracovní příležitosti

Od roku 2020, kdy jako Brink’s Cash Solutions (CZ) a.s. působíme v České republice, rosteme a kromě úspěšné spolupráce se stávajícími klienty se nám daří získávat i klienty nové. Díky zisku nové významné zakázky v průběhu posledních pár měsíců rozšiřujeme řady našich bezpečnostních pracovníků zejména na naší pobočce v Brně. 

Zobrazit více...
Post na blog

Brink’s Complete – chytré řešení pro chytré společnosti

Společnost Brink’s se neustále snaží inovovat a zdokonalovat správu hotovosti a hledá nové a moderní způsoby, jak toho dosáhnout. Jedním z těchto způsobů je „chytré řešení pro chytré společnosti“ neboli Brink’s Complete.

Zobrazit více...
Post na blog

Zákaznický portál Brink’s

Společnost Brink's jako lídr českého trhu v oblasti komplexní správy hotovosti pracuje neustále na zvyšování kvality svých služeb, a to nejen v oblasti technického zabezpečení přeprav a zpracování hotovosti, ale také v oblasti IT technologií a služeb svým zákazníkům.

Zobrazit více...
Post na blog

Elektrická vozidla míří do flotily Brink's

Společnost Brink's si je plně vědoma své společenské odpovědnosti a nutnosti zajištění udržitelnosti podnikání. Doprava jako taková se podílí na celosvětové spotřebě energií přibližně jednou čtvrtinou. Podobný podíl má také na produkci emisí oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů. Přeprava hotovosti a cenin není v tomto žádnou výjimkou. Jedním z hlavních cílů pro následující období se tak stalo snížení negativního dopadu na životní prostředí a zejména snížení uhlíkové stopy.

Zobrazit více...
Post na blog

Novinky o lean managementu v Brink’s

Společnost Brink’s jako každá moderní firma přistupuje ke svým procesům zodpovědně. Mít efektivní procesy je v dnešním světě naprostá nutnost. Proto optimalizujeme interní postupy, hledáme inovativní řešení a systematicky motivujeme zaměstnance, abychom dosáhli nejlepších výsledků. K těmto účelům používáme nástroje štíhlé výroby nebo-li lean nástroje.

Zobrazit více...
Post na blog

Obnova vozového parku v Brink’s pokračuje

Jedním z pilířů naší společnosti jsou, hned za profesionálními a kvalitními zaměstnanci, také moderní a kvalitní technologie. Ty slouží k vyšší produktivitě a zároveň umožňují bezpečný a komfortní výkon pracovní činnosti pro naše zaměstnance. Současně tím přispívají ke snižování nákladů a poskytování vysoce kvalitních služeb pro naše klienty.

Zobrazit více...
Post na blog

Informace o pachateli trestného činu z roku 2007

Společnost Brinks byla kontaktována v souvislosti s informacemi o pachateli trestného činu z roku 2007

Zobrazit více...
Post na blog

Zdravotnictví? Také pracuje s hotovostí!

Jedním z prvních zákazníků naší firmy v oblasti zabezpečené přepravy a zpracování hotovosti byla a stále je jedna z velkých fakultních nemocnic. Těší nás, že díky skvělým referencím nezůstala sama.

Zobrazit více...
Post na blog

Jak zvýšit bezpečnost zaměstnanců pomocí automatizovaných hotovostních systémů

Maloobchodníci neustále hledají způsoby, jak zefektivnit provoz a nezvýšit u toho náklady nebo nezhoršit zabezpečení. Spousta podniků nicméně stále manipuluje s hotovostí manuálně a jsou si až příliš vědomi výzev a rizik, které tradiční proces správy hotovosti provází.

Zobrazit více...