Privacy Policy

Zásady ochrany osobních údajů

Brink's respektuje vaše soukromí. Brink's bude shromažďovat pouze informace, které jste vědomě poskytli prostřednictvím formuláře na této webové stránce. K těmto informacím mohou patřit osobní údaje, jako je vaše jméno, e-mailová adresa nebo místo.

Brink's bude osobní údaje, které jste poskytli prostřednictvím této stránky, užívat pouze za účelem poskytování dojednaných služeb či informací pro vás. Pokud nám například poskytnete své jméno, telefonní číslo a e-mail za účelem získání informací o službách Brink's, použijeme vaše jméno, telefonní číslo a e-mail pouze k tomu, abychom vám poskytli informace o službách Brink's. Nepoužijeme je za žádným jiným účelem ani je nebudeme sdílet se třetí stranou.

Brink's používá pokročilé bezpečnostní metody ochrany vašich osobních údajů, aby k nim nikdo neměl neoprávněný přístup. Brink's se vynasnaží uchovat veškeré informace, které nám poskytnete, v bezpečí a nakládat s nimi důvěrně, pokud si jejich odhalení nevyžádá zákon.

Pokud si přejete vaše osobní údaje z našich systémů odstranit, upravit je nebo si přejete uplatnit jakákoli jiná práva subjektu údajů podle platného zákona, navštivte prosím stránku Kontaktujte nás.

Brink's má certifikaci dle štítu na ochranu soukromí mezi EU a USA (Privacy Shield Framework) i štítu na ochranu soukromí mezi Švýcarskem a USA ve zněních schválených a vyhlášených orgány USA i EU. Pro více informací o způsobech, jakými Brink's chrání vaše osobní údaje,vám je k dispozici plné znění našich Zásad ochrany osobních údajů.

NEODHALIT SVÉ HESLO (SVÁ HESLA) NEOPRÁVNĚNÝM OSOBÁM A JINAK SE STARAT O JEHO (JEJICH) BEZPEČNOST JE VAŠÍ ODPOVĚDNOSTÍ.